top of page
תמונה של טקסטורה כחולה עם עלים

קולקציית
ציפורי יפן

שואבת השראה מאסתטיקה יפנית.

צבעי מים, טקסטורות יפניות והרבה שכבות של עדינות מרגשת.

קולקציה מיוחדת של שילובי צבעים מנוגדים ולא שגרתיים.

bottom of page