חנוכיית שמן מעוצבת עם כוסיות זכוכית.

זוכרים את חנוכיות השמן המפוארות שהיו מוצבות על אדן החלון ומאירות בא